La Mancomunitat del Camp del Túria compta amb una borsa d’ocupació dirigida a totes aquelles persones que desitgen inscriure’s per a la cerca activa d’ocupació ja siguen per motius d’estar aturats o bé per millora d’ocupació.

Documents imprescindibles per a poder inscriure’s en la Borsa d’Ocupació:

Emplenar i presentar signada la proposta de Formulari d’Inscripció de Demanda / Millora d’Ocupació.
Adjuntar fotocòpia del document que acredite la seua identitat (DNI, NIE, passaport,…).
Adjuntar Curriculum Vitae actualitzat.
Acreditar mitjançant documentació necessària: formació, minusvalideses, permisos de conduir, permís de treball, etc.
Per a mantenir una base de dades actualitzada serà necessari comunicar els canvis que s’hagen produït des de la data d’inscripció / revisió, com també comunicar si s’ha deixat d’estar en una situació d’aturat.
La inscripció en la Borsa de Demanda / Millora d’Ocupació haurà de renovar-se durant els mesos de Març i Octubre. Aquelles persones que no renoven la seua inscripció deixaren d’estar inscrites en la Borsa de Demanda / Millora d’Ocupació.

L’horari d’atenció és de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres.