NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de deu beques d’ajuda a la matrícula a aquells alumnes preinscrits o matriculats en el curs de «Tecnología Poscosecha de Cítricos y Cultivos Emergentes en la Región Mediterránea 2022», del curs 2021-2022, que acrediten el compliment dels requisits estipulats en les bases reguladores del procediment.

BENEFICIARIS

Hi podran participar:

– Graduats en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, en Ciència i Tecnologia d’Aliments o titulacions afins que estiguen matriculats en el present curs d’algun màster de la UPV.

– Estudiants de l’últim curs dels graus en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural o en Ciència i Tecnologia d’Aliments de la UPV.

– Estudiants de doctorat de la UPV que procedisquen de titulacions afins.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableixen deu beques dotades amb un import de 200 € corresponents a l’ajuda de la matrícula del curs «Tecnología Poscosecha de Cítricos y Cultivos Emergentes en la Región Mediterránea 2022».

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i finalitza en el termini de deu dies hàbils des de la publicació en el DOGV.