Com a elecció metodològica i per optimitzar tant el potencial com l’experiència i les funcions d’equip de treball, destaquem la idea de que l’equip de professionals comparteixen les funcions de programació, atenciò directa i gestió en tots els aspectes del centre.

Compost per un total de 8 professionals que aborden les característiques de la discapacitat des de les perspectives de la salut, pedagogia i psicologia. A més, de forma més especialitzada s’incideix en àrees relatives a la psicologia forense, clínica, desenvolupament afectiu sexual, coneixement de les Noves Tecnologies, expressió artística i dramatització.

Així comptem amb:

  • 3 Psicòlegs (sexòleg, forense, clínica)
  • 2 professors d’Educació Especial (dramatització, psicoballet).
  • 2 Pedagogs (Noves Tecnologies)
  • 1 Fisioterapeuta (salut)