MCT

La Mancomunitat Camp de Túria, a través de l’Acord Camp de Túria, forma part del Consell Territorial de la Formació Professional (FP). Aquestes organitzacions tenen com a objectiu principal fomentar l’FP Integrada, la plena inserció laboral i professional de les persones joves i de la ciutadania amb necessitats de qualificació professional durant la seua vida laboral i professional.

Cal tenir en compte que és necessari conèixer la realitat socioeconòmica del territori, les expectatives de la ciutadania, la demanda de formació, així com les perspectives de desenvolupament econòmic i social amb la finalitat de realitzar una oferta que responga a les necessitats de qualificació de les persones.


Els dies 23 i 28 de juny es va convocar la Comissió Tècnica del Consell Territorial de la FP de l’àrea territorial 8 i de l’àrea territorial 20 Metropolitana-Horta Nord de les quals forma part la Mancomunitat Camp de Túria. Amb l’objectiu principal de facilitar la inserció professional mitjançant la col·laboració dels diferents agents socials, organitzacions sindicals i associacions empresarials i a les administracions locals i les competents en la Formació Professional.

La Comissió Tècnica és l’òrgan operatiu del Consell Territorial de la Formació Professional encarregada d’implementar i desenvolupar les directrius de treball assenyalades pel ple del consell territorial en el projecte anual.

En definitiva, les reunions han servit per a establir les línies de treball que es posaran en marxa per a conèixer les necessitats d’empreses i del mercat laboral i poder millorar la formació professional i l’ocupació a la comarca.