Oficina de Projectes Europeus Camp de Túria. (OPE Camp de Túria)

Context General Fons Europeus:
-Presupost a Llarg Termini i Paquet Extraordinari (Next Generation EU)

La UE ha elaborat un paquet financer global d'1,8 bilions d'euros per als pròxims any amb l'objectiu de fer front a les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia per la COVID-19 i abordar les prioritats de la UE a llarg termini. El paquet financer combina dues fonts de finançament de la UE:

  • El marc financer plurianual (MFP) d'1,0743 bilions d'euros,
  • l'Instrument de Recuperació, de caràcter extraordinari, «Next Generation EU» (NGEU) de 750.000 milions d'euros.

Noticies Oficina de Projectes Europeus Camp de Túria

Jornada 15 novembre de Projectes Europeus:

Oportunitats i Iniciatives Estratègiques per a la Comarca Camp de Túria "La pejada de carboni, cap al Pacte Verd Europeu"  Descargar programa

 

Oportunitats professionals a la Unió Europea

L'Administració de la Unió Europea requereix de professionals per a treballar a les seues institucions, òrgans i agències i ofereix oportunitats d'ocupació de qualitat a joves titulats i a professionals amb experiència.

La Representació Permanent d'Espanya davant la UE i l'Oficina de Selecció de Personal (EPSO) ofereixen informació detallada sobre convocatòries i processos selectius.

L'Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO) serveis de punt de contacte principal a totes les persones interessades a treballar a les institucions i organismes de la UE. Organitza oposicions amb objecte de seleccionar personal per a llocs fixos i temporals. A més del personal permanent, la UE utilitza també a agents contractuals i temporals, ofereix períodes de pràctiques i manté la base de dades d'experts en diferents àrees. A la seua web s'explica el procés de selecció i es donen consells per a preparar oposicions.

Informació sobre com treballar a la UE

https://europa.eu/european-union/about-eu/working_es

Buscador de vacants EPSO

https://epso.europa.eu/home_es

Buscador de vacants Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació

https://bit.ly/2OVqTov

Butlletí de la UDA REPER (Unitat de suport per a la presència d'espanyols a les institucions de la UE)

Pàgina web

Twitter

Oportunitats de formació i ocupació a Europa de la GVA

http://www.europedirect.gva.es/es/oportunitats-de-formacio-i-enllaços

Altres enllaços d'interés:

Vacants de treball a països de la Unió Europea- - EURES, el Portal Europeu per a la Mobilitat Professional

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage

Pràctiques a les institucions europees

https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_es

 

 

Llíria. Carrer Pla de l'Arc s/n edificio Mancomunitat Camp de Túria