NORMATIVA Y OBJETO

DOGV

Premis atorgats per la Universitat de València per a l’alumnat guanyador de la fase local de l’Olimpíada de Matemàtiques organitzada per la Reial Societat Matemàtica Espanyola en el curs 2020-2021.

BENEFICIARIS

Estudiants que hagen estat guanyadors de l’Olimpíada de Matemàtiques de la Reial Societat Matemàtica Espanyola en el curs 2020-2021.

IMPORTE Y FECHA DE SOLICITUDES

Els 6 estudiants que resulten guanyadors en la fase local de l’Olimpíada de Matemàtiques rebran una ajuda a l’estudi, dotada amb 1.234,57 euros, subjecta a la retenció corresponent, cada una (l’import total de la convocatòria és de 7.407.42 euros), que es farà efectiva, mitjançant transferència bancària en finalitzar el període de matrícula, una vegada comprovat que l’estudiant s’ha matriculat en el primer curs d’una titulació de grau d’un centre propi de la Universitat de València.

Termini de presentació de sol·licituds fins al 30 de setembre de 2021.