Per a 2020, es declaren, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, les dates que a continuació es relacionen:

– 1 de gener, Any Nou.

– 6 de gener, Epifania del Senyor.

– 19 de març, San José.

– 10 d’abril, Divendres Sant.

– 13 d’abril, Dilluns de Pasqua.

– 1 de maig, Festa del Treball.

– 24 de juny, Sant Joan.

– 15 d’agost, Asunción de la Verge.

– 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

– 12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya.

– 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepción.

– 25 de desembre, Natividad del Senyor.

Faltaran afegir al calendari els 2 festius d’àmbit local.