UPCCA

Què és?

  • Serveu públic i gratuït, que presta atenció a la població dels municipis que integren la Mancomunitat Camp de Túria.
  • Recurs acreditat i subvencionat per la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Direcció General de Drogodependències.
  • Persegueix desenvolupar actuacions que tenen per objectiu reduir o evitar l’ús i abús de drogues així com altres addiccions no químiques, i els problemes associats a aquests.

OFEREIX

  • Informació, orientació i assessorament en matèria de drogodependències i altres conductes addictives.
  • Desenvolupament d’activitats preventives en els àmbits familiars, escolars i comunitaris.Promoció d’hàbits de vida saludable i bon ús de Noves Tecnologies.

A qui es dirigeix?

  • A tots i tots els ciutadans i ciutadanes de la comarca Camp de Túria residents en algun dels municipis mancomunats, tant en edat escolar com fora del sistema educatiu formal, pares i mares i professionals dels diferents àmbits: els ciutadans/es de la comarca Camp de Túria residents en alguna dels municipis mancomunats, tant en edat escolar com fora del sistema educatiu formal, pares i mares i professionals dels diferents àmbits:

Àmbit Familiar

Fomentar la implicació dels pares i mares en tota l’activitat de prevenció de tal manera que compten amb els coneixements bàsics adequats per actuar com agents preventius a l’entorn familiar.

Àmbit Escolar

Disminuir la incidència del consum de drogues i altres addiccions entre la població escolar, retardar l’edat d’inici a l’ús de les mateixes i detectar de manera precoç els casos de consum potencialment problemàtics

Àmbit Comunitari

Sensibilitzar i conscienciar a la població sobre el risc de l’ús i abús de drogues i altres addiccions no químiques mitjançant el desenvolupament d’activitats mitjançant la participació conjunta de tots els agents preventius.

FORMA DE CONTACTE

Email: upcca@mancomunitatcampdeturia.es

Telèfon: 96 279 26 25