NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

La finalitat d’aquesta convocatòria és la concessió de 46 beques dirigides als alumnes dels cursos de monitor d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil convocats per aquesta universitat per a completar la formació pràctica a l’Escola d’Estiu.

BENEFICIARIS

Aquestes beques es dirigeixen exclusivament a les persones matriculades en qualsevol dels cursos de monitor d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil impartits per aquesta universitat en la data de publicació de la present convocatòria.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Cadascuna de les beques està dotada amb un màxim de 550 euros, corresponents a la realització de les pràctiques i la corresponent memòria dels cursos de monitor d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil convocats per aquesta universitat.

Serà de cinc dies partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.