NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objectiu d’aquest concurs és premiar l’astúcia i la comunicación amb el company de la parella de guanyadors.

BENEFICIARIS

Poden participar en el present concurs tots els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, tant de grau com d’enginyeries i màsters, matriculats en el curs 2021-2022 que complisquen els requisits exigits en les bases.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableixen tres premis per un import de 150 euros en total, segons s’especifica en les bases reguladores del procediment.

Comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 3 de novembre de 2021 a les 23.59 h.