NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de 4 ajudes de mobilitat per a estudiants, per a realitzar estades acadèmiques i de formació en les universitats participants en el programa Erasmus+ del curs 2021-2022.

BENEFICIARIS

Pot sol·licitar aquestes ajudes els estudiants de la UPV. S’ha d’acreditar que es compleixen els requisits estipulats en les bases reguladores del procediment.

Bases reguladores accessibles

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

En la convocatòria s’ofereixen un total de:

– 4 mobilitats d’alumnat

El finançament que reben les persones beneficiàries és de 700 € mensuals. Les estades tindran una duració màxima de 5 mesos i mínima de 3.

Aquesta convocatòria estarà oberta des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins a vint dies hàbils després d’aquesta publicació.