NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de 6 ajudes de mobilitat per a estudiants, per a realitzar estades acadèmiques i de formació en les universitats participants en el programa Erasmus+ dels cursos 2021-22 i 2022-2023.

BENEFICIARIS

Pot sol·licitar aquestes ajudes els estudiants de la UPV. S’ha d’acreditar que es compleixen els requisits estipulats en les bases reguladores del procediment.

BASES REGULADORES

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

En la convocatòria s’ofereixen un total de 6 mobilitats.

– 6 mobilitats d’alumnat

El finançament que reben les persones beneficiàries és de 700 € mensuals. Les estades són fins a 5 mesos.

Aquesta convocatòria estarà oberta des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins a 20 dies després d’aquesta publicació.