NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquestes ajudes és desenvolupar un programa de suport als esportistes de la Universitat de València, a fi de fer possible que alternen l’activitat esportiva i els estudis acadèmics, fet que ajudarà a la integració total d’aquests esportistes en el sistema educatiu universitari.

BENEFICIARIS

Estudiants i estudiantes matriculats en centres propis de la Universitat de València en titulacions oficials de grau, màster i doctorat, durant el curs 2021-2022 que hagen aprovat, almenys, una asignatura en el curs 2020/21, si ja era estudiant de la Universitat de València, que siguen esportistes d’alt nivel, alt rendiment, elit de la Comunitat Valenciana, alt nivell universitari o integrants de les seleccions universitàries de la Universitat de València.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els i les esportistes del programa que tinguen una major puntuació obtindran la ajuda econòmica de 350,00 euros cadascuna, fins esgotar el pressupost disponible de 98.000 euros.

L’ajuda de matrícula gratuïta es concedirà als 20 esportistes que obtinguen la puntuació mes alta i estiguen matriculats o matriculades de grau en centres propis, no adscrits, de la Universitat de València, i suposarà que tindran la matrícula gratuïta dels crèdits de primera matrícula del curs 2021-2022, a més a més de la concessió de l’ajuda econòmica de 350,00 euros.

El termini per a la presentació de sol·licituds i documentació comença el dia 1 de setembre i finalitza el dia 30 de setembre de 2021.