La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Mancomunitat Camp de Túria a través de la seua campanya “12 lemes” dedica el mes de Novembre a commemorar el Dia Mundial sense Alcohol, que se celebra internacionalment el dia 15 de Novembre. Amb el seu eslògan “I tu que eres capaç de fer sense alcohol?” pretén fomentar la reflexió sobre qual és la importància real que el consum de begudes alcohòliques té en la vida de cada persona.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el consum d’alcohol és un factor causal en més de 200 malalties i trastorns. Està associat amb el risc de desenvolupar problemes de salut tals com trastorns mentals i comportamentals, inclòs l’alcoholisme, importants malalties no transmissibles tals com la cirrosi hepàtica, alguns tipus de càncer i malalties cardiovasculars, així com traumatismes derivats de la violència i els accidents de trànsit.

Recentment s’han establit relacions causals entre el consum nociu i la incidència d’infeccions per tuberculosis, VIH i Covid-19. Si el consum d’alcohol és realitzat per part d’una embarassada pot provocar síndrome alcohòlica fetal i complicacions prenatals.

La “Estratègia mundial per a reduir l’ús nociu de l’alcohol”, negociada i acordada pels Estats membres de l’OMS en 2010, representa el consens internacional que la reducció de l’ús nociu de l’alcohol i de la càrrega sanitària i social associada és una prioritat de salut pública. L’estratègia proporciona orientacions per a l’adopció de mesures en tots els nivells, incloses 10 esferes en les quals es recomana que s’adopten polítiques i intervencions amb la intenció de la presa de mesures nacionals encaminades a reduir l’ús nociu de l’alcohol i els principals components de l’acció mundial per a donar suport i complementar les activitats als països.

Competeix doncs als països la responsabilitat principal d’elaborar, aplicar i avaluar polítiques públiques per a disminuir el consum nociu d’alcohol. Les entitats locals poden contribuir a aquesta causa mitjançant accions dirigides a educar en salut i prevenir les addiccions, en les quals tant la UPCCA com altres agents municipals amb competències en aquesta matèria tenen un paper clau.