NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte del Concurs de Disseny de Jacquard per a Tèxtil Llar és premiar als millors teixits, dissenyats i desenvolupats per a l’aplicació en el sector tèxtil llar.

El treball presentat ha d’incloure, a més del disseny estètic del teixit, mostra de teixit o prototip del teixit constituent del producte, simulació del teixit en forma de producte tèxtil en el seu ambient de destinació i una memòria tècnica explicativa de les seues característiques i funcionalitats.

BENEFICIARIS

Poden participar en el present concurs:

– Estudiants universitaris (grau i màster)

– Estudiants d’escoles superiors de Disseny i/o Artístiques

– Estudiants que hagen realitzat un curs de disseny de teixits en Aitex per compte propi des del 2020 fins avui que acrediten en l’actualitat no estar treballant en empreses del sector tèxtil.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Es concediran 3 premis dotats amb:

Un primer premi de 1.500 €

– Un segon premi de 1.000 €

– Un tercer premi de 500 €

El termini de presentació dels treballs comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 15 de juny de 2021.