El Pacte Camp de Túria ha participat de la mà del personal tècnic de la Mancomunitat Camp de Túria a la jornada de Debat de Polítiques d’Ocupació en el Territori: Reflexions Entorn el Programa AVALEM TERRITORI-LABORA. Un esdeveniment significatiu de trobada dels pactes territorials per a la reflexió colectiva que va reunir els membres del Pacte Camp de Túria i altres Acords per l’Ocupació per reflexionar sobre el programa AVALEM TERRITORI-LABORA i el seu impacte en el desenvolupament territorial.

L’esdeveniment va ser patrocinat per LABORA-GVA i organitzat per les tres universitats participants: la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló.

La jornada va servir com a fòrum d’intercanvi d’idees i experiències, oferint als participants la oportunitat de discutir el significat i l’avaluació d’AVALEM Territori-GVA en els escenaris territorials actuals i futures. La iniciativa AVALEM Territori-GVA és una eina clau en la promoció de l’ocupació i el desenvolupament regional a la Comunitat Valenciana, i aquest esdeveniment va permetre a les parts interessades avaluar el seu progrés fins a la data.

El programa de la jornada va incloure set taules rodones en les quals representants de tots els Acords per l’Ocupació van participar activament. Aquestes sessions van abordar temes com l’eficàcia d’AVALEM Territori en la creació d’ocupació, la seua influència en el desenvolupament territorial, les oportunitats i reptes que es presenten en aquest context, així com les perspectives futures del programa per a les properes anualitats.

Els participants van destacar la importància de la col·laboració entre els diferents actors implicats en les polítiques d’ocupació i la necessitat de seguir treballant conjuntament per millorar els resultats i l’impacte d’AVALEM Territori-GVA. També es va posar de manifest l’èxit del programa fins ara i la seua capacitat per generar ocupació i fomentar el desenvolupament econòmic en el territori.

Com a resultat d’aquesta jornada de debat, es redactarà un document coral que recollirà les conclusions i recomanacions derivades de les discussions i reflexions dels participants. Aquest document servirà com a guia per a les polítiques futures i com a eina per continuar millorant AVALEM Territori-GVA i el seu paper en el desenvolupament territorial de la Comunitat Valenciana.