NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar el plantejament del modelatge d’una peça que permetrà a un metro poder captar corrent del tercer carril d’una via.

BENEFICIARIS

Podran participar en el present concurs totes aquelles persones que complisquen els requisits següents:

– Podrà participar qualsevol alumne o alumna matriculats en qualsevol grau o màster de la Universitat Politècnica de València en el curs 2020-2021.

– Els treballs presentats han de ser originals fent-se responsables els autors d’aquests.

– Els alumnes hauran de presentar els seus projectes de manera individual.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableixen 2.000 euros, de la següent manera:

– Primer premi de 1.000 euros, impostos inclosos, per a la proposta amb millor puntuació.

– Segon premi de 600 euros, impostos inclosos, per a la proposta amb segona millor puntuació.

– Menció especial de 400 euros, impostos inclosos, per a la proposta amb la tercera millor puntuació.

Segons els criteris establits en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 30 de setembre de 2021.