El Departament de Promoció Econòmica i Ocupació és un centre de prestació de serveis per a empreses, els ciutadans i ciutadanes i els propis Ajuntaments de la comarca. És un servei impulsat per tots els Ajuntaments que componen la Mancomunitat perquè, amb la col·laboració dels diferents agents econòmics i socials, es dissenyin, planifiquin i gestionin tots aquells aspectes que facin possible la creació d'ocupació i la generació de riquesa, a més de la millora de la qualitat de vida dels habitants de la comarca.

En definitiva, es tracta de millorar l'ocupabilitat i la qualitat de vida de la població de la comarca en coordinació amb la resta d'administracions.

Horari d'Atenció al Público de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

AEDL
COMERÇ
EMPRESA
EMPRENDRE
FORMACIÓ
PACTE MCT

NOTICIAS

Lo siento, no se han encontrado publicaciones.