NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Ajudes a l’estudi atorgades per la Universitat de València per als guanyadors y guanyadores de la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física.

BENEFICIARI

Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants i les estudiants de batxillerat, i excepcionalment de 4t d’ESO, de centres d’ensenyament públics i privats preferentment de la província de València.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els 6 estudiants que resulten guanyadors en la fase local de l’Olimpíada Espanyola de Física rebran una ajuda a l’estudi, dotada amb 1.000 € cada una (l’import total de la convocatòria és de 6.000 €), que es farà efectiva, mitjançant transferència bancària en finalitzar el període de matrícula, una vegada comprovat que l’estudiant s’ha matriculat en el primer curs d’una titulació de grau d’un centre propi de la Universitat de València.

La inscripció començarà l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 27 d’octubre de 2021.