NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’adjudicació de 101 ajudes consistents en la cessió temporal d’un ordinador portàtil per un período de 12 mesos i una aportació econòmica per valor de 350 euros en concepte d’ajuda a la connectivitat, dins del marc del conveni subscrit entre la Universitat de València i «Becas Santander Tecnología | Conecta».

BENEFICIARIS

L’estudiantat matriculat en estudis oficials de grau, en centres propis de la Universitat de València, en el curs 2020-21.

Requisits generals:

  1. Haver estat beneficiari durant el curs 2020-21 de la convocatoria de beques de caràcter general per a estudis universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional o del Govern Basc.
  2. Estar matriculat, tant en el curs 2020-21 com en el curs 2021-22, d’un mínim de 60 crèdits en estudis oficials de grau, en centres propis de la Universitat de València.
  3. La concessió de l’ajuda quedarà condicionada al fet que la persona beneficiària es matricule en el curs 2021-22 en un centre propi de la Universitat de València, en estudis oficials de grau, d’un mínim de 60 crèdits.

Requisits acadèmics:

  1. Tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic en el curs 2019-20 de:

– 6,00 per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura.

– 7,00 per a les branques de Ciències i Ciències de la Salut.

– 7,50 per a les branques de Ciències Socials i Jurídiques i Arts I Humanitats.

  1. En el cas d’estudiants matriculats en primer curs de grau per primera vegada, es tindrà en compte la nota d’accés a la universitat (NAU).

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 35.350 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 de maig. La presentació de les sol·licituds per part de les persones interessades s’ha de fer en línia.

pàgina web del Banco Santander