NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquest premi és dissenyar el logotip destinat a ser la imatge representativa i identificativa de la Xarxa d’Universitats per la Infància i l’Adolescència.

BENEFICIARIS

Podrà participar qualsevol persona física o col·lectiva, amb independència de la seua edat o de la seua nacionalitat, que presente una proposta. Cada concursant només podrà presentar una única proposta de logotip.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableix un premi únic de 500 €.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 26 de juliol de 2021, a les 14.00 h.