NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de 3 ajudes per a la realització del treball final de grau i 3 ajudes per a la realització del treball final de màster per part de la Càtedra Timac Agro. Aquests TFG i TFM seràn realitzats per estudiants de la Universitat Politècnica de València en la pròpia Universitat en el curs acadèmic 2021-2022.

BENEFICIS

Podran participar, estudiants matriculats en el treball de fi de grau o al treball de fi de màster en algun grau o màster de la Universitat Politècnica de València en el curs 2021/2022.

Els sol·licitants de les ajudes han de complir, al final del termini de sol·licitud, els següents requisits:

  • Estar matriculats del treball final de grau o del treball final de màster en un grau o màster oficial de la UPV.
  • Realitzar un treball final de grau o treball final de màster relacionat amb la fertilització, biofertilització, bioestimulació, agricultura ecològica, monitorització en camp o digitalització de camp.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableixen:

– 3 ajudes a estudiants que estiguen realitzant el TFG en temes relacionats amb la fertilització, biofertilització, bioestimulació, agricultura ecològica, monitorització en camp o digitalització de camp.

Cada ajuda tindrà un import de 500 €.

– 3 ajudes a estudiants que estiguen realitzant el TFM en temes relacionats amb la fertilització, biofertilització, bioestimulació, agricultura ecològica, monitorització en camp o digitalització de camp.

Cada ajuda tindrà un import de 700 €.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza als 20 dies hàbils de la seua publicació.