NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar a l’alumne amb el millor treball final de màster que s’haja presentat en la Universitat Politècnica de València, en l’àrea de les xarxes elèctriques intel·ligents i les seues tecnologies, entre el dia 1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021.

BENEFICIARIS

Podran participar en aquest certamen els estudiants que, al final de termini de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

a) Haver aprovat tots els crèdits corresponents al títol, incloent-hi el treball fi de màster, entre el dia 1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021.

b) El treball final de màster ha d’haver obtingut una qualificació acadèmica mínima de 8 (huit).

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableix 1 premi dotat amb 2000 € (dos mil euros)

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 30 de setembre de 2021.