22-07-2022. Es van establir les necessitats dels serveis socials dels municipis mancomunats.

La Mancomunitat Camp de Túria ha rebut la visita de Dª Carmen Fenollosa Egea, Directora Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Sr. Luis Lillo, cap del Servei d’Atenció Primària, i Consol Barberà i Guillem supervisora del departament 5, Camp de Túria, La Regió muntanyenca, Rincón d’Ademús, que van ser rebuts per la Presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria Dª Mª Dolores Celda Lluesma, Dª Esther Ciscar Cuñat, directora del departament de Benestar Social i Sanitat, així com part de l’equip tècnic de serveis socials.

En la reunió es va felicitar per part de l’equip de la Generalitat al departament de l’ens supramunicipal per l’excel·lent treball realitzat, pioner en molts camps.

A més, Mancomunitat i Generalitat van establir les necessitats dels serveis socials dels municipis mancomunats, així com la mostra de la realització de multitud de protocols per part de l’equip de serveis socials, la seua adaptació al MOF (Manual d’organització i funcionament dels serveis socials d’atenció primària) i a la normativa actual.