Actas de baremación de Derecho, Informática y Turismo

EMPUJU 2022 Programa de Subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020

El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

La sol·licitud d’aquestes ajudes només la poden realitzar les esmentades entitats.

Actas de baremación de Derecho, Informática y Turismo