Són accions individuals i/o grupals facilitadores de la inserció laboral dels aturats/as, oferint informació actualitzada, col·laborant en la planificació de la inserció i entrenant en habilitats de cerca d’ocupació.
Objectiu:

Que els aturats/as siguen autònoms en el procés de cerca d’ocupació proporcionant-los para açò:

– Eines per a la cerca d’ocupació.
– Definició d’objectius professionals.
– Informació sobre cursos formatius.
– Identificar els recursos laborals.
– Habilitats en el procés de cerca d’ocupació.
Beneficiaris/as:

– Aturats/as inscrits/as com a demandants d’ocupació en el Servef.
Funcionament:

Cada persona comptarà amb el suport d’una tècnic/a a través de:

– Tutoria individual: per a acordar els passos a seguir per a desenvolupar l’itinerari d’inserció professional.
– Accions grupals:
DAPO (Desenvolupament dels aspectes personals per a l’ocupació), acció grupal encaminada a potenciar les habilitats socials i personals per a afrontar el procés de cerca d’ocupació.
T.I. (Taller d’entrevista), acció grupal destinada a l’adquisició d’habilitats i tècniques per a superar amb èxit una entrevista de treball.
BAE-G (Cerca activa d’ocupació) , acció grupal destinada a l’adquisició d’habilitats per a realitzar la cerca d’ocupació de manera activa i autònoma.
INMA (Informació i motivació per a l’ocupació), acció col·lectiva destinada a motivar la iniciativa empresarial
APE (Assessorament de projectes empresarials), acció individual destinada a proporcionar a emprenedors/as una idea de negoci assessorant-los per a l’elaboració del pla d’empresa i la seua engegada.