DOGV NUM. 9079 de 10/05/2021

NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

A través d’aquesta convocatòria el **Institut **Valencià de la **Juventut ofereix places en el programa Tallers d’anglès 2021 en les modalitats A i B.
Es tracta de caps de setmana d’immersió lingüística en anglès en l’alberg de Benicàssim de l’IVAJ, dirigits a joves i professionals de joventut. Amb aquesta activitat es pretén reforçar l’aprenentatge pràctic i oral de l’anglès mitjançant activitats dinàmiques i participatives.

BENEFICIARIS

 • Modalitat A: els joves interessats i les joves interessades no requeriran de prescripció. La inscripció es podrà realitzar des del dia 14 de maig de 2021, exclusivament online a través de la pàgina web  a partir de les 9.00 hores. El pagament de la quota es realitzarà en la mateixa pàgina web. El termini d’inscripció es tancarà 10 dies naturals abans del començament de cada taller.
 • Modalitat B: els professionals de joventut interessats i les professionals de joventut interessades podran presentar la seua prescripció a partir de les 9.00 hores del dia 14 de maig fins al 24 de maig de 2021 inclusivament, entrant en la pàgina web de l’IVAJ, a través del següent formulari
  La prescripció serà única i podrà incloure un o dos torns segons l’ordre de preferència.
 • Per a accedir a les places reservades en la modalitat B es tindrà de complir alguns dels següents requisits:
 1. Professionals de joventut de la Xarxa Jove que treballen en entitats que formen la Xarxa Jove i es troben dins del Pla de municipalització o contractats per ajuntaments amb recursos propis.
 2. Professionals dels claustres de professorat D’ Escoles de Temps reconegudes per l’IVAJ.
 3. Professionals (amb remuneració econòmica o no) de les Associacions Juvenils censades en l’IVAJ que desenvolupen polítiques de joventut en la Comunitat Valenciana.
  Si després de la distribució de les places, quedaran vacants s’adjudicaran a la resta de professionals:
  • Altres professionals de joventut que treballen amb joves, desenvolupant polítiques de joventut en els centres educatius dins de l’oferta d’Oci Educatiu.

DATA DE SOL·LICITUDS

 • Les persones de la modalitat B, podran formalitzar les sol·licituds des de l’endemà a la publicació de la llista definitiva. En cas de no realitzar la formació de la plaça en el termini de dos dies, es considerarà que han desistit de la seua sol·licitud, després de la resolució prèvia que es dictarà en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • En el cas que queden places lliures, es procedirà a cridar per ordre a la llista d’espera i, si continuaren quedant places lliures, s’adjudicaran de manera directa com en la modalitat A.