TIPO DE BECAS

INFORMACIÓ

Pots sol·licitar una beca si t’has matriculat o et matricularàs per al curs 2021-2022 en algun dels següents nivells:

– Batxillerat.

– Curs d’accés i de preparació per a proves d’accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, impartits en centres públics i privats concertats.

– Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.

– Ensenyaments artístics: professionals i superiors.

– Ensenyaments d’idiomes en Escoles Oficials, inclosa la modalitat a distància.

– Ensenyaments esportius.

– Formació Professional de Grau Bàsic.

IMPORTANT: Demana la beca sempre dins del termini encara que encara no s’haja obert el període de matrícula en els estudis que t’interessen.

IMPORT DE LA BECA

La beca és la suma de diferents components. Per a calcular quantia et correspon, has de tenir en compte que la beca consta d’una quantitat de diners fixa (quanties fixes) i d’una quantitat de diners variables (quantia variable).

QUANTIA FIXA: És un import fix establit cada any en la convocatòria.

QUANTIA VARIABLE: Una vegada hem assignat les beques de quantia fixa a totes les persones que l’han sol·licitada i que compleixen els requisits, repartim l’import que ha sobrat del pressupost total. Això ho fem mitjançant una fórmula matemàtica de repartiment que pondera, és a dir, que mesura, la nota mitjana del teu expedient i tu renda per càpita familiar.

IMPORTANT: Si reps la beca lligada a la renda, no tens dret a la beca bàsica.