NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquest concurs és premiar el talent i la capacitat de sorprendre el jurat, dels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, mitjançant l’elaboració d’un vídeo, segons els criteris que s’especifiquen en les bases reguladores.

ACCESIBLES EN

BENEFICIARIS

Poden participar en el present concurs totes aquelles persones o col·lectius que complisquen els següents requisits:

Estar matriculat d’un grau o màster de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, durant el curs 2020/21.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Es concediran dos premis dotats amb:

– Un primer premi de 100€.

– Un segon premi de 75€.

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 21 de maig de 2021.