Balanç i Accions per al Futur a la Mancomunitat Camp de Túria

En una destacada sessió del Consell d’Inclusió i Cohesió Social de la Mancomunitat Camp de Túria, es va dur a terme una revisió detallada després de l’aprovació recent del Pla d’Inclusió i Cohesió Social 2023-2026.

Presidida per Dª Amparo Navarro Bargues, presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, i amb Dª Esther Ciscar Cuñat, Directora del Departament de Benestar Social i Sanitat, com a secretària, la sessió va reunir diversos agents socials, representants del tercer sector i de la població civil.

Dins de la sessió, Dª Esther Ciscar va exposar l’estructura i organització dels Serveis Socials, informant sobre l’estat d’execució del pressupost i detallant les accions realitzades del Pla d’Inclusió i Cohesió Social. Fins ara, s’han aconseguit totalment 41 accions, amb 72 en procés i 25 encara per aconseguir, amb un termini fins a l’any 2026.

El Departament de Promoció Econòmica i Ocupació també va compartir les accions realitzades en consonància amb les línies estratègiques del pla. Posteriorment, el personal tècnic del Departament de Benestar Social i Sanitat va presentar les actuacions realitzades durant l’any en els Serveis Socials d’Atenció Primària, atenent a 7.002 persones usuàries, la qual cosa representa el 27,5% de la població de la Zona Bàsica Camp de Túria-Nàquera.

Es van destacar les prestacions econòmiques i solucions per a la cobertura de situacions de vulnerabilitat econòmica, amb 4.483 accions i 1.261 tramitacions. A més, es van abordar programes específics, com el taller “Accionant” d’inclusió social, el de majors “Mantenin-nos”, i campanyes de sensibilització com el 8-M.

En l’àmbit educatiu, es va oferir atenció a 488 xiquets, xiquetes i adolescents, i es van detallar les mesures judicials en mitjà obert, amb 113 mesures per a un total de 95 adolescents atesos. PRISMA, d’altra banda, va inaugurar un nou programa a Marines, atenent a 235 persones i amb 90 usuaris actius. La jornada va concloure amb el compromís continu de la Mancomunitat en la promoció de la inclusió social i el benestar comunitari.