MCT- 28 de novembre de 2023

La Mancomunitat Camp de Túria consolida el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) , una eina que nodreix l’esperit emprenedor a la comarca, ja que té com a objectiu recolzar a aquells que s’aventuren en la creació dels seus propis negocis. Aquest ha sigut el cas de Daniel Murgui, jove emprenedor que ha posat en marxa un projecte de casa rural a Casinos anomenat “Casa Rural Roa”, amb l’ajuda del PAE, el qual s’ha convertit en una valuosa font de recursos i orientació.

El nivell de tramitació dels PAE Públics, es diferencien entre molt alts, alts, mitjans i baixos, sent el PAE Camp de Túria emmarcat dins del nivell de tramitació mitjà, únic a la comarca Camp de Túria.

El PAE Camp de Túria està situat estratègicament en municipis locals, on ofereix diversos serveis i proporciona beneficis específics per als emprenedors de la regió com l’assessoria integral, encarregada de facilitar la creació de noves empreses i l’inici efectiu de la seua activitat i desenvolupament; la simplificació de tràmits, on el PAE actua com a facilitador, reduint la burocràcia i accelerant els processos administratius fent-los més accessibles i estalviant temps al ciutadà; així com la prestació de serveis d’informació, formació i suport al finançament empresarial.

En un món on l’emprenedoria s’ha convertit en una força motriu per al creixement econòmic, el PAE Camp de Túria emergeix com un aliat indispensable per a aquells que busquen fer realitat els seus somnis empresarials.