NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

El present concurs té per objecte premiar a les millors idees de negoci tèxtils i innovadores, per a fomentar, donar suport i impulsar l’esperit emprenedor i la innovació del sector tèxtil i fer emergir noves idees de negoci que ajuden a renovar els mercats i contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu és premiar a la millor idea de negoci proposada pels participants, que aposten per una idea de negoci innovadora dins del sector tèxtil, i que tinguen intenció de convertir la seua idea en activitat empresarial.

BENEFICIARIS

Podran participar en la present convocatòria emprenedors majors de 18 anys, amb potencial d’innovació, i que tinguen un projecte d’emprenedoria o idea de negoci innovadora relacionada amb el sector tèxtil, que estiga en fase de desenvolupament.

No s’admetran iniciatives emprenedores amb idees de negoci que estiguen constituïdes com a empresa (incloent-hi activitats donades d’alta com a autònom) amb data anterior al termini màxim de lliurament de candidatures del present concurs.

S’hi podrà participar de forma individual o col·lectiva.

La presentació de la inscripció per a la participació suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

La dotació del premi serà la següent:

– Premi de 3.000 euros

– Bonificació, per part d’Aitex, del 100 % en el curs en línia de tecnologia tèxtil, impartit per Aitex (valorat en 420 euros)

– Alta i accés a la plataforma www.addyng.com durant el primer any. Això li permetrà conéixer i relacionar-se amb altres empresaris tèxtils.

– Suport en la promoció i presència en mitjans de comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 29 d’octubre de 2021.