NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Reconèixer la labor investigadora dels estudiants de doctorat de la Facultat de Dret que presenten els millors treballs d’investigació jurídica, criminològica o politològica

BENEFICIARIS

Estudiants de doctorat de la Facultat de Dret de la Universitat de València que estiguen cursant estudis o tinguen inscrita, i no llegida, la tesi doctoral.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableix un primer premi de 400 euros i un accèssit de 200 euros subjectes, si escau, a la retenció de l’IRPF.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la seua publicació en el DOGV i acaba el 10 de desembre de 2021.