NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Ajudes per a la iniciació a la investigació en Astronomia i Astrofísica.

BENEFICIARIS

Estudiants de l’últim curs del grau de Física o Matemàtiques i estudiants del màster de Física Avançada, itinerari d’Astrofísica.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import total de la convocatòria és de 6.000 euros, que es repartiran en quatre ajudes, l’import individual de les quals serà de 1.500 euros. Aquestes beques tenen la consideració d’ajudes econòmiques per a la formació i no es consideraran salaris o remuneracions.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.