NORMATIVA I OBJECTE

DOGV.

El Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València impulsa, en el marc del seu acord de col·laboració amb Ford Motor Company Fund (Ford Fund), el concurs Smart Mobility Challenge, una competició que cerca reconèixer i premiar projectes creatius que proposen les millors solucions innovadores i originals per a una mobilitat intel·ligent i sostenible sota el lema: «Solucions urbanes sostenibles per a les ciutats del futur», proposades i desenvolupades en equips.

BENEFICIARIS

Les persones integrants de l’equip han de constar en la sol·licitud i han d’estar matriculades en el curs 2021/2022 en una titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València o al títol propi de la Universitat de València d’Expert en StartUp Management. Una persona només pot pertànyer a un únic equip. L’equip ha d’indicar en el formulari de sol·licitud quina persona dels seus membres exercirà de portaveu de l’equip.

Les propostes inicials, que poden variar durant el període formatiu, s’han de presentar per equips formats entre 2 i 5 persones, amb disponibilitat per a assistir presencialment o, en el seu cas, en modalitat en línea a les activitats del concurs i desenvolupar el prototip bàsic de la seua idea. Una persona només pot pertànyer a un únic equip.

També hi podran participar titulats i titulades de la Universitat de València menors de 35 anys, que duran a terme funcions de mentorització o d’assessorament tècnic de l’equip (coaches) per al desenvolupament del projecte. Aquestes persones formaran part de l’equip, però no tindran l’obligació d’assistir als tallers formatius i no participaran directament dels beneficis econòmics derivats dels premis.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Entre els equips que plantegen una idea o proposta inicial per a participar en aquest concurs, assistisquen als tallers formatius previstos i desenvolupen un projecte o prototip de la seua idea inicial, se seleccionaran tres projectes guanyadors del concurs, que es premiaran amb 5.000 euros cadascun, que es destinaran al desenvolupament del prototip; a més a més, s’atorgarà un premi addicional de 7.500 euros per a contribuir al desenvolupament del millor dels tres projectes guanyadors.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 13 de febrer de 2022.