La Mancomunitat oferirà cursos d’electromecànica i carrosseria

La Mancomunitat Camp de Túria ha iniciat la tramitació els Programes de Formació i Qualificació Bàsica (PFCB) per al pròxim curs escolar 2023/2024. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha autoritzat la sol·licitud de l’ens supramunicipal per a impartir dos PFCB especialitzats en mecànica.

El curs que ve, l’ens supramunicipal llançarà un nou programa de formació en operacions auxiliars de manteniment de carrosseria i, com porta fent-se des de fa anys, tornarà a impartir-se el programa formatiu en operacions auxiliars de manteniment d’electromecànica de vehicles.

Impartits en el centre cívic El Prat de Llíria, els cursos tindran una duració de 960 hores, incloent 90 hores de pràctiques professionals en empreses. En horari de matins, de setembre a juny, l’alumnat treballarà amb professors qualificats en matèries relacionades amb la professió en qüestió i altres matèries de formació bàsica.

Des de l’any 1998, primer curs en què es va posar en marxa els PFCB, han passat per les aules més de 600 joves d’entre 16 i 21 anys de la comarca. Els programes formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria.

Per a més informació pots visitar la seua pàgina web www.mancomunitatcampdeturia.es o trucar al telèfon 627645042.