NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de beques Màster en Tecnologia Ceràmica amb la finalitat d’ajudar al desenvolupament formatiu i professional de titulats i titulades universitaris per a accedir als estudis del màster referit en la Universitat Jaume I.

BENEFICIARIS

Graduats i estudiantat de l’últim curs d’acord amb els requisits de la convocatòria.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import global destinat a la concessió d’aquests premis és de 25.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds, de l’1 al 15 de setembre de 2021.