L’IVACE concedirà ajudes sota la modalitat de préstec bonificat a les empreses de la Comunitat Valenciana que compten amb un Pla de Promoció Internacional. La fi és facilitar la posada en marxa i desenvolupament dels seus plans de promoció internacional de manera que puguen escometre activitats vinculades a la promoció de l’empresa i els seus productes o serveis en els mercats exteriors.

Fitxa subvenció