NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és encoratjar i visibilitzar les vocacions professionals femenines en les enginyeries de la Branca Industrial i Aeronàutica.

BENEFICIARIS

Podran participar en aquest certamen les dones titulades que complisquen els següents requisits:

a) Que hagen cursat els graus en: Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, i Enginyeria Mecànica en l’ETSID; Enginyeria de l’Energia, Enginyeria d’Organització Industrial, Enginyeria Química i Enginyeria en Tecnologies Industrials en l’ETSII; i Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica en l’EPSA.

b) Haver cursat íntegrament els estudis de grau en els citats centres de la Universitat Politècnica de València, finalitzant els mateixos en el curs acadèmic 2020/2021.

c) Defensar/superar el treball fi de grau en el curs acadèmic 2020/2021.

d) Tindre una mitjana en l’expedient acadèmic superior a 8 punts

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableix un únic premi dotat amb 1.000 €.

Segons els criteris establits en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 30 d’octubre de 2021.