NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar l’estudi dels drets lingüístics de les persones usuàries de llengües minoritzades, i la seua garantia i materialització real en els treballs de final de grau i treballs de final de màster aprovats en les universitats públiques espanyoles.

La finalitat d’aquests premis és fomentar entre l’estudiantat universitari els fonaments teòrics i les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics i el multilingüisme.

BENEFICIARIS

Poden participar-hi els i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat un treball de final de grau o de final de màster en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes de l’estat o en anglès, en el curs 2020-2021, entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els premis es finançaran a càrrec del capítol VII del pressupost de la Universitat de València, orgànica 3030362498 del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l’Administració, per un import de 1.500 euros per a l’exercici 2021.

El premi al millor treball fi de màster està dotat amb 1.000 euros.

El premi al millor treball fi de grau està dotat amb 500 euros

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 30 d’octubre de 2021 a les 14.00 hores.