NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de dos premis a alumnes que els seus treballs fi de grau i/o treball fi de màster destaquen per la seua originalitat i qualitat en l’àmbit de la utilització de la fusta en el camp de l’edificació, aprovats durant els cursos acadèmics 2018/19, 2019/20 i 2020/21.

BENEFICIARIS

Podran participar titulats, titulades per la UPV que, al final del termini de sol·licituds, hagen aprovat el seu TFG i/o TFM en alguna de les convocatòries dels cursos acadèmics 2018/19, 2019 /20 i 2020/21.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableixen 2 premis: 1 premi a treballs fi de grau dotat amb 500 euros (cinc-cents euros), i 1 premi a treballs fi de màster dotat amb 1000 euros (mil euros).

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 30 d’agost de 2021.