NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és premiar a l’alumne amb la millor tesi doctoral que s’haja presentat en la Universitat Politècnica de València, en l’àrea de les xarxes elèctriques intel·ligents i les seues tecnologies, entre el dia 1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021.

BENEFICIARIS

Podran participar en aquest certamen els estudiants de la UPV que, al final de termini de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

a) Haver defensat i aprovat la tesi doctoral entre el dia 1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2021.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’establixen: 1 premi dotat amb 4000 € (quatre mil euros)

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al dia 30 de setembre de 2021.