NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar les habilitats de lideratge en empresa i fomentar l’adquisició d’experiència tecnològica entre els estudiants de la Universitat Politècnica de València.

BENEFICIARIS

Podran participar:

Estudiants matriculats, durant el curs acadèmic 2020-2021, en tercer i quart curs de titulacions de grau amb un mínim del 60 % dels crèdits superats en alguna de les següents titulacions impartides a la Universitat Politècnica de València:

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Civil

Grau en Enginyeria d’Obres Públiques i

Grau en Enginyeria Aeroespacial

Estudiants matriculats, durant el curs acadèmic 2020-2021, en primer curs de titulació de màster en alguna de les següents titulacions de màster impartides a la Universitat Politècnica de València:

Màster universitari en Enginyeria Industrial

Màster universitari en Enginyeria Química

Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica

Màster universitari en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis

Màster universitari en Enginyeria d’Organització i Logística i

Màster universitari en Direcció d’Empreses (MBA).

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Es concedeixen sis premis per un valor de 1.500 euros cadascun, segons s’especifica en les bases reguladores del procediment.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins a l’11 de juny de 2021 a les 24.00 hores.