Pla Integral d’Ocupació. L’objectiu fonamental d’aquests plans és incrementar la empleabilitat de les persones inscrites en els Centres del SERVEF de la Generalitat Valenciana, que troben majors dificultats d’accés en el mercat laboral. Es tracta de generar llocs de treball més estables i de qualitat fins a aconseguir la plena ocupació.
Beneficiaris:

– Les persones aturades (que es troben dins dels col·lectius).
– L’empreses contractistes (tindran una obligacions i complir hauran de complir uns requisits).

Des de la Mancomunitat s’han dut a terme per a tres tipus de col·lectius:

– Menors de 30 anys inscrits en el Servef com a demandants d’ocupació.
– Majors de 45 anys inscrits en el Servef com a demandants d’ocupació.
– Parats de llarga durada: persones aturades inscrites en els centres Servef durant almenys 365 dies de manera ininterrompuda.

Quanties de la subvenció: (contracte mínim de 20 hores)

– 3.000€ per contractes de mitja jornada (20h).
– 6.000€ per contractes de jornada completa (40h).
– En cas de contractar entre aquests dos encallem, la quantia de la subvenció ira en proporció a les hores de contracte.