EMPUJU 2023 Programa de Subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus 2021-2027.

El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

La sol·licitud d’aquestes ajudes només la poden realitzar les esmentades entitats.

ACTA BAREMACIÓ DRET 2023

ACTA BAREMACIÓ PERIODISME 2023

ACTA BAREMACIÓ PSICOLOGÍA 2023

ACTA BAREMACIÓ TREBALL SOCIAL 2023