NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Ajudes a l’estudi atorgada per la Universitat de València per als guanyadors de la fase local de l’Olimpíada de Geologia.

BENEFICIARIS

Poden participar en aquesta convocatòria l’alumnat de Batxillerat o 4t de l’ESO de centres d’ensenyament públic i privat de la província de València, que no hagin complert 19 anys abans d’1 de juliol de 2022. Es podran presentar un màxim de 10 estudiants per centre.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els 4 estudiants que resultin guanyadors en la fase local de l’Olimpíada de Geologia rebran una ajuda a l’estudi per valor de 1.000 euros cadascun (l’import total de la convocatòria és de 4.000 euros), que es farà efectiva, mitjançant transferència bancària en finalitzar el període de matrícula, una vegada comprovat que l’estudiant s’ha matriculat en el primer curs d’una titulació de grau d’un centre propi de la Universitat de València.

La inscripció començarà el dia 3 de gener i finalitzarà el dia 23 de gener 2022.