NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar fotografies que arrepleguen les qualitats paisatgístiques (ecològiques, culturals, estètiques, històriques, simbòliques, patrimonials, etc.) del territori de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de mostrar i divulgar els valors ambientals, patrimonials i identitaris dels paisatges valencians.

BENEFICIARIS

Poden participar en aquest concurs estudiants i persones titulades de qualsevol de les universitats públiques valencianes (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Jaume I i Universitat d’Alacant). Estudiants i titulats de les Escoles d’Art i Superior de Disseny de la Comunitat Valenciana (EASD d’Alcoi, EASD d’Alacant, EASD de Castelló (Castelló de la Plana) , EASD d’Orihuela i EASD de València). Estudiants i titulats.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els premis es financen amb càrrec al capítol VII del pressupost de la Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians de la Universitat de València per a l’any 2021, orgànica 1040161868, específica 20170221 per un import total de 1.200 €.

Se n’atorguen els següents:

Primer premi, dotat amb 600 euros.

Segon premi, dotat amb 350 euros.

Tercer premi, dotat amb 250 euros.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i es tanca el 21 d’octubre de 2021.