NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar deu ajudes per a la realització de les pràctiques internacionals i interregionals en emprenedoria, en el marc de la VII edició del Programa University Júnior International Entrepreneurs (UJIE), de dos mesos de durada, en organitzacions d’acolliment situades a les regions emprenedores europees (nacionals o internacionals) o als països participants en el programa Erasmus.

Aquest programa té per objectiu desenvolupar el talent emprenedor de l’estudiantat universitari amb iniciatives globals, promovent l’augment de la motivació per l’emprenedoria per mitjà de la mobilitat internacional i interregional i la formació en emprenedoria internacional a fi que l’estudiantat reforce i millore les competències transversals emprenedores i puga adquirir capacitats i aptituds en emprenedoria global, i fomentar la creació de relacions professionals d’àmbit internacional o interregional.

BENEFICIARIS

Estar matriculat o matriculada a centres propis de la Universitat de València el curs acadèmic 2020-2021 en estudis oficials de grau, màster o doctorat, si les pràctiques es duen a terme des de la data de publicació de la resolució de la concessió definitiva de l’ajuda i fins al 30 de setembre de 2021.

Estar matriculat o matriculada a centres propis de la Universitat de València el curs acadèmic 2021-2022 en estudis oficials de grau, màster o doctorat, si les pràctiques es duen a terme des de l’1 d’octubre fins al 31 de desembre de 2021.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’adjudicaran un màxim de deu ajudes: cinc ajudes per a la realització de pràctiques internacionals i cinc ajudes per a la realització de pràctiques interregionals.

– Pràctiques internacionals (5 ajudes): l’ajuda econòmica que ha de percebre l’estudiant seleccionat o seleccionada és de 2.500 euros bruts per dos mesos de pràctiques internacionals, sempre que es realitzen presencialment en l’àmbit internacional. Amb independència d’aquesta ajuda, l’estudiant pot optar a altres ajudes dins del programa Erasmus.

– Pràctiques interregionals (5 ajudes): l’ajuda econòmica que ha de percebre l’estudiant seleccionat o seleccionada és d’un total de 1.500 euros bruts per dos mesos de pràctiques, sempre que es realitzen presencialment en l’àmbit interregional nacional.

El termini de presentació de les sol·licituds s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà dos mesos després.