NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquest concurs és fomentar i estimular la cultura financera entre els joves i el treball en equip.

BENEFICIARIS

Estudiants que estan cursant els dos últims cursos de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o algun dels dos cursos de batxillerat a la Comunitat Valenciana.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els premis es financen per un import total màxim de 2.450 euros.

S’estableixen dues categories de premis subjectes a la retenció corresponent, si escau, tant per als estudiants com per als professors.

– Categoria tercer i quart d’ESO:

Primer premi: El primer premi estarà dotat amb 150 euros/estudiant (amb un màxim de 600 euros/equip d’estudiants) i 125 euros per al professor responsable de l’equip.

Segon premi: el segon premi estarà dotat amb 100 euros/estudiant (amb un màxim de 400 euros/equip d’estudiants) i 100 euros per al professor responsable de l’equip.

– Categoria primer i segon de batxillerat: Primer premi: El primer premi estarà dotat amb 150 euros/estudiant (amb un màxim de 600 euros/equip d’estudiants) i 125 euros per al

professor responsable de l’equip.

Segon premi: El segon premi estarà dotat amb 100 euros/estudiant (amb un màxim de 400 euros/equip d’estudiants) i 100 euros per al professor responsable de l’equip.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i fins al 3 de maig de 2022 a les 14 hores.