En l’actualitat a causa de la crisi sanitària en la qual ens trobem a nivell mundial a causa del Covid-19, comporta al fet que sorgisquen gran quantitat de notícies i estudis relacionats amb els efectes del virus i en conseqüència notícies sobre les mesures que per part dels governs s’estan duent a terme per a posar-li fre.

Les societats científiques, a causa d’estudis realitzats assenyalaven un risc de transmissió del Covid-19 a través de l’exposició al fum del tabac, ja que en exhalar el fum s’expulsen gotetes que, encara que diminutes, poden transportar el coronavirus i ser altament contagioses. A més, segons l’expressat també per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hem de tenir en compte altres riscos existents associats a l’acte de fumar i vapear:

– Manipulació de la màscara de protecció i contacte repetitiu dels dits amb la boca després de tocar productes (cigarrets convencionals o electrònics) o utensilis (pipes d’aigua) que podrien actuar com a transmissor inanimat del virus.

– Factor de relaxació de la distància social de seguretat.

Per aqueix motiu i durant aquest últim mes cada comunitat autònoma amb els seus respectius governs ha anat anunciant diferents mesures en relació al consum de tabac en espais públics.

No obstant això, malgrat les mesures preses per la majoria de comunitats no semblen ser del grat de tots. L’associació Nofumadores.org ha lliurat al Ministre de Sanitat i als presidents de les diferents comunitats autònomes més de 94.000 signatures de la seua campanya ‘Terrasses sense fum JA!’, se sol·licita al govern acabar amb el fum a les terrasses d’hostaleria.